DEMOKRATSKA ZAJEDNICA MAĐARA HRVATSKE (DZMH)
UDRUGA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Adresa: Jelačićev trg 1/IV, 51000 RIJEKA
Tel/fax:
 051 / 330 – 311
E-mail: hmdk.rijeka@gmail.com

Eva Viola – predsjednica (kontakt: 098 94 23 540)