DEMOKRATSKA ZAJEDNICA MAĐARA HRVATSKE
UDRUGA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE (DZMH-PGŽ)

Adresa: Šetalište XIII. divizije 99, 51000 RIJEKA
Tel/fax:
 051 / 330 – 311
E-mail: hmdk.rijeka@gmail.com

Zdenka Šibalin Klepac – predsjednica (kontakt: 098 933 40 31)